Notice: Uninitialized string offset: 0 in /public_html/core/i18n/i18n.php on line 47
Pracownia :: S-DESIGN

s-Design - pracownia projektowa

Kilka słów o naszym zespole.

Zespół S-DESIGN tworzą ludzie, dla których kreatywność, elastyczność i ciągły rozwój osobisty jest standardem z zrozumieniem, iż specyfika zawodu wymaga od architektów i inżynierów utrzymania wysokiego poziomu kształcenia ustawicznego oraz wyjątkowego zaangażowania w wykonywaną pracę.

Pracownia projektowa S-DESIGN

Pracownia projektowa S-DESIGN formalnie rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku będąc konsekwencją dotychczasowego 10 letniego doświadczenia w zakresie Architektury i Inżynierii. W tym czasie udało nam się skompletować wielobranżowy zespół doświadczonych architektów, inżynierów, specjalistów i rzeczoznawców. Dzięki wyspecjalizowanemu i dobrze skoordynowanemu zespołowi pracowni projektowej jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość opracowanej dokumentacji projektowej w toku realizacji niemal każdego rodzaju przedsięwzięć. Podstawowa działalność firmy to generalne wykonawstwo zróżnicowanych projektów wielobranżowych, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych dla budownictwa przemysłowego i kubaturowego na rynku budowlanym w Polsce i za granicą, przy założeniu indywidualnego i jednostkowego podejście do klienta oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia. Przez cały czas funkcjonowania pracowni, poszerzamy zakres swojej działalności i szkolimy kadrę, aby móc wykonać każde najbardziej skomplikowane zadanie projektowe. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego: oceny przydatności gruntów dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych, doradztwa w zakresie wymaganych procedur administracyjnych, oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska, uwarunkowań geologicznych, górniczych, urbanistycznych i infrastrukturalnych, przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Jesteśmy wyspecjalizowani w opracowywaniu koncepcji architektonicznych, projektów budowlanych do Pozwolenia na Budowę oraz projektów wykonawczych w różnym stopniu szczegółowości w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, infrastruktury podziemnej i drogowej. Wykonujemy Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w branży budowlano-konstrukcyjnej.

Krzysztof Swinka

Krzysztof Swinka

Urodził się w 1979 r. w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalnościach Budowlano-architektonicznej i Inżynierii procesów budowlanych, a także na Wydziale Architektury w specjalnościach: Projektowanie wnętrz i wzornictwo oraz Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki.

Od 2000 roku pracuje w branży budowlano-architektonicznej zarówno przy realizacji przedsięwzięć o charakterze stricte przemysłowym jak również w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Wraz z Przemkiem Kotwa od 2010r. prowadzi pracownię architektoniczną S-DESIGN.

Prywatnie fascynat szeroko pojętej kultury motocyklowej i nie tylko.

Przemysław Kotwa

Przemysław Kotwa

Urodził się w Rybniku w 1981 roku. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności budowlano-architektonicznej, a następnie w specjalności Architektura i Urbanistyka, a także Projektowanie wnętrz i wzornictwo na Wydziale architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 2000 roku pracuje w branży budowlano-architektonicznej przy realizacji oraz projektowaniu obiektów kubaturowych o zróżnicowanej specyfice w kraju i za granicą, zakładając w 2006 roku autorską pracownię projektową. Od 2010 roku wraz z Krzysztofem Swinka prowadzi wielobranżową pracownię architektoniczną S-DESIGN.

Prywatnie pasjonat nowoczesnej architektury i szeroko pojętej grafiki komputerowej.