s-Design - pracownia projektowa

123

Category:

Industrial

Location:

Brzeg, Polska

Year:

2009

Description:

Projekt posadowienia urządzeń instalacji redukcji emisji lotnych związków organicznych wraz z podłączeniem do istniejących emitorów dla zakładu Besel S.A.