s-Design - pracownia projektowa

184

Category:

Industrial

Location:

Bielsko-Biała, Polska

Year:

2014

Description:

Płyta fundamentowa na 12m warstwie Iłów pylastych nawodnionych.