s-Design - pracownia projektowa

209

Category:

Industrial

Location:

Rybnik, Polska

Year:

2013

Description:

Projekt przebudowy istniejącego budynku o rampę rozładunkową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dla zakładu Greif Poland